1

راز سرویس 18 نفره قاشق و چنگال

News Discuss 
در سرویس قاشق و چنگال 138 پارچه 24 نفره تمام استیل دلمونتی DL1330 Delmonti ترکیب فلز نیکل همراه با دیگر فلزات موجب درخشندگی و جلای هر چه بیشتر این مجموعه شده و جلوه زیبایی به آن می بخشد. نکته: میتوانید به جای سرویس ۲۴ نفره دو سرویس ۱۲ نفره https://bookmarknap.com/story2402322/%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-eighteen-%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D9%88-%DA%86%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story